Lenen van eigen vennootschap

LENEN VANUIT EIGEN VENNOOTSCHAP DOOR DGA’S AANGEPAKT

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over de leningen boven 500.000 euro. Hierin zijn eigenwoningschulden uitgezonderd.

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel dat dit moet bekrachtigen, Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, is in september 2018 al aangekondigd. Nu start het Ministerie van Financiën een internetconsultatie tot 1 april 2019. Na deze consultatie wordt de wet verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het voorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer.

Belastingheffing uitstellen

De maatregel is gericht op dga’s die flinke bedragen van hun vennootschap lenen, waarmee zij belastingheffing langdurig kunnen uitstellen. In sommige gevallen leidt dit uitstel tot afstel, omdat onvoldoende geld overblijft om de lening terug te betalen. Het kabinet wil deze vorm van belastingontwijking tegengaan.

Bovenmatig lenen aangepakt

Alleen dga’s die bovenmatig lenen worden geraakt door de maatregel. Door de invoerdatum van 1 januari 2022 verwacht het kabinet dat ondernemers voldoende voorbereidingstijd hebben. Naar verwachting wordt slechts 3 procent van de ondernemers met een schuld aan hun eigen vennootschap door de maatregel geraakt.

Bron: Rijksoverheid

Geplaatst op 05 maart 2019 door Cas Hamburg.

Uw administratie in goede handen?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak
bel +31(0)13 - 545 45 74 of stuur een mail naar info@hamburgadministratie.nl