Gevolgen bij verwerping Belastingplan 2016 door eerste kamer

In een brief aan de Tweede Kamer schetst de staatssecretaris Wiebes van Financiën de consequenties en koopkrachteffecten indien het Belastingplan 2016 niet wordt aangenomen door beide Kamers der Staten-Generaal.

Bij het niet doorgaan van het wetsvoorstel Belastingplan 2016 worden 4 miljoen voorlopige aanslagen met onjuiste parameters berekend. Herstel vindt plaats via de definitieve aanslag 2016 in 2017. Dit betekent dat veel belastingplichtigen in 2017 moeten bijbetalen. Ook kunnen zij tussentijds hun voorlopige aanslag laten aanpassen. In de loonbelasting geldt dat de tabellen en rekenregels die op basis van de voorgenomen maatregelen aan werkgevers worden verstrekt, per 1 april 2016 kunnen worden aangepast. Verschillen tussen de ingehouden loonbelasting en de verschuldigde inkomstenbelasting zullen blijken bij de aangifte en de definitieve aanslag 2016.

Geplaatst op 20 november 2015 door Cas Hamburg.

Uw administratie in goede handen?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak
bel +31(0)13 - 545 45 74 of stuur een mail naar info@hamburgadministratie.nl